Rapport voor het Ministerie van de Inspiratie Dag: Gezonde School(gebouw) van de Toekomst 23 november

Rapport

Het rapport van de Inspiratie Dag: "Gezonde School(gebouw) van de Toekomst" is al onderweg naar het Ministerie

Organisatie & redactie: Aleksandra Suchowska, CEO OLA Architecten
Tekst geschreven door: Martijn Folkers (Schooldirecteur Fridtjof Nansenschool), Corrado Lovisa (Lid van bestuur Brienenoordschool), Michiel van den Hoven (Leerkracht bij Basisschool Icarus), Aleksandra Suchowska (CEO OLA Architecten)

ROND IS GEZOND! Futuristische Architectuur Projecten
OLA Architecten creëert futuristische architectuur met nieuwste technologieën voor bedrijven, gemeenten en overheden om geluk en gezondheid te ondersteunen

www.facebook.com/olaarchitecten
www.twitter.com/OLA_Architecten
www.linkedin.com/in/aleksandra-suchowska-0201542/

...............................................................................
Tekst: Martijn Folkers, Schooldirecteur Fridtjof Nansenschool

Schoolbehoeften leidend voor Architect?
Het onderwijs moet leidend zijn voor het gebouw waarin je lesgeeft. Veel te vaak wordt er een gebouw neergezet waarin het er op neer komt dat de architect veelal de ruimtes indeelt vanuit de gedachte die de architect heeft. Een school heeft zelf al ideeën bij hoe ruimtes er uit kunnen zien en hoe deze in het voordeel kunnen werken voor het onderwijs. Een voorbeeld is de grootte van een lokaal die wordt bepaald aan de hand van een formule. Kijk liever naar flexibele mogelijkheden om ruimtes aan te passen en in wat voor ruimtes kinderen het beste leren. Moet het lokaal vierkant zijn of mag het rond zijn? Welke kleuren zijn het beste? Wat voor soort lichtbronnen gebruik je? Welke materialen gebruik je voor meubels?

Meer ruimte voor de samenwerking tussen scholen en bedrijven
Laat experts zoals deze aanwezig zijn geweest op de bijeenkomst, scholen en gemeentes informeren aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk hoe nu al duurzaam, gezond en toekomstgericht aan oplossingen kan worden gewerkt. Met andere woorden ik wil ook verlichting die draait op plantenstroom of groene muren en ronde vormen, maar dan moeten we wel ondernemend mogen zijn en dat betekent dat we buiten de huidige paden van soberheid moeten treden. Ondernemend mogen zijn wil zeggen dat je het ook toestaat dat scholen en bedrijfsleven elkaar helpen en versterken en dat daar ook ruimte aan wordt gegeven.

Rotterdam de duurzaamste onderwijsstad ter wereld?
Wacht niet langer om te verduurzamen. Je verduurzaamt niet door er over te praten, maar door het te doen. Er staan veel renovaties en nieuwbouwprojecten op de rol in Rotterdam. Als we niet nu al voorop gaan lopen als Rotterdam op dit terrein, dan missen we kansen om echt voorop te lopen. Rotterdam is de duurzaamste onderwijsstad ter wereld. Wat mij betreft een mondiale topambitie die echt realiseerbaar is.

Primair Onderwijs is waard om er in te investeren
Investeer ook in het Primair Onderwijs in bredere mogelijkheden zoals deze ook mogelijk zijn in het VO MBO etc. Voorbeeld is de school in het Westland waar ook kassen zijn aangebouwd. Kunnen basisscholen niet ruimtes krijgen waarin je technologische en duurzame ontwikkelingen kunt vormgeven. We lopen als onderwijs (met name het basisonderwijs) veel te vaak achter de fanfare aan, bijvoorbeeld oude computers, geen geld voor buitenruimtes om aandacht te kunnen geven aan natuuronderwijs etc.

Zijn de budgetten die worden afgegeven toereikend om duurzaam te kunnen bouwen en te verbouwen?
Er is een gemeentelijke bijdrage nodig want schoolbesturen kunnen niet in gebouwen investeren. Vanaf 2021 moet alle nieuwbouw van gebouwen op grond van de Europese regelgeving bijna energie neutraal (BENG) worden gerealiseerd.
...............................................................................
Tekst: Corrado Lovisa, Lid van bestuur Brienenoordschool

Het onderwijs van de toekomst gericht op talent?
We leiden nu kinderen op voor beroepen die er dan niet meer zijn, maar weten tevens ook niet welke beroepen er dan wel zijn.
We moeten gaan in de richting van talentontwikkeling / vaardigheden.
Minder klassikaal, meer groepsoverstijgend.
Naar projecten i.p.v. vaste methodes.
Inzet van ouders tijdens de projecten.
Doorgaande leerlijnen van 0-18 jaar. Geen knip bij 12 van Primair Onderwijs naar Middelbaar / Voortgezet Onderwijs.
Meer zoeken naar samenwerking tussen scholen zowel tussen PO onderling als PO en VO. Maar ook met het bedrijfsleven.

Ontwikkelen en leren hoeft niet alleen in een schoolgebouw. Een schoolgebouw is afhankelijk van de ontwikkelingen in het onderwijs.
...............................................................................
Tekst: Michiel van den Hoven, Leerkracht bij Basisschool Icarus

Geïnspireerd door de Inspiratie Dag
Een mooi evenement op een pracht locatie. Ik ben geïnspireerd door het evenement.

Rondom het schoolgebouw
Aleksandra Suchowska (Directeur OLA Architecten) liet een futuristisch, gezond en duurzaam gebouw zien waar een leerkracht van zou dromen om zich in te huisvesten. Ik geloof in de theorie ‘Rond is Gezond’. Alexander Prinsen (Directeur The Zero Waste Consultant) gaf een inspirerend overzicht van duurzame innovaties met enorme impact die nu al toepasbaar zijn. Paul Markesteijn (ABB) liet zien dat met domotica ons milieubewuste wenselijke gedrag kan vervangen. En dat het daarnaast ook nog eens heel praktisch en handig is voor diverse werknemers in een schoolgebouw.

Rondom de opleidingen
Ronald Prins (Directeur Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam) had het over een interessante online game voor leerlingen over duurzaamheid die de school kan gebruiken. Alwin Held (Directeur Tripl-a) en Maurice Jansen (Senior Manager Innovatie, Research & Development bij STC Group) zijn eens dat onderwijs en bedrijfsleven integratie behoeven op alle niveaus. Maurice Jansen presenteerde een toekomstige, praktische manier van werken op het MBO. Henk van Gent (Directeur Lake7 Sailing) staat voor de ruimte voor kinderen om blij te zijn door zeilsport te beoefennen. Yasmin Wilnis (Directeur The University Of Life) weet hoe de kinderen dichtbij hun ware IK op te leiden.

Het valt me op dat we (stakeholders in onderwijs) onze eigen belemmeringen zijn. Bedrijfseconomisch (denken) belemmeringen is het voornaamste.

Nu echt aan de slag tot de realisatie!
Tot slot alle input van de verschillende presentaties bieden voldoende handvatten om aan de slag te gaan als beslisser in het onderwijs op OCW niveau. De laag van besturen lijken onvoldoende ruimte te nemen of te voelen om een echte transitie in te gaan. Ze blijven hangen in ‘ouderwetse’ modellen om de begroting rond te krijgen.

...............................................................................
Tekst, redactie en organisatie: Aleksandra Suchowska, Architect, Directeur bij OLA Architecten

Integraal Huisvestingsplan
Voor alle partijen is er een Integraal Huisvestingsplan bij de Gemeente Rotterdam om met het proces van schoolgebouw realisatie te kunnen beginnen. Is het plan toegankelijk, flexibel en helder genoeg? Het komend jaar 2018 zal ons het antwoord op deze vraag brengen.

Onvoldoende budget transformeren in 200% winst brengende schoolgebouwen van de toekomst
PO scholen zijn eigendom van de overheid. De Gemeente heeft het geld dat voor alle scholen van de overheid is bedoeld. Is het echt een duurzame strategie om elke school voor het minimale bedrag op te knappen? Het is iedereen bekend dat er 50 tot 60 % tekort aan budget is om een schoolgebouw op het optimale niveau te brengen. Of willen wij juist schoolgebouwen die nog vele jaren gebruikt kunnen worden, die niet alleen energie neutraal zijn maar die ook winst opleveren voor de overheid en waar de kinderen elke dag opnieuw met een grote glimlach naartoe willen lopen?

Een overheid die vooruit denkt, kiest altijd voor de slimste en meest optimale optie.

Regelgeving opnieuw, interactief vaststellen?
De Architect moet tegenwoordig volgens de wet en regelgeving een schoolgebouw ontwerpen. Kan er meer ruimte gegeven worden om in de toekomst meer flexibel met de regelgeving om te gaan? Zou de regelgeving binnenkort niet opnieuw kunnen worden bepaald maar dan meer interactief (via internet), samen met alle betrokken partijen: architecten, schoolbesturen, schooldirecteuren, docenten, ouders en ook de eindgebruikers - alsmede kinderen, vanuit hun perspectief, want het schoolgebouw bouwen wij uiteindelijk voor de kleinsten onder ons. 
Kunnen de Overheid en de Gemeente hier iets aan doen?

Een Overheid en een Gemeente die de wet daadwerkelijk samen met de maatschappij bepalen, worden sterker dan een rots.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op: 
Aleksandra Suchowska, Directeur OLA Architecten, aleksandra@olaarchitecten.nl

date article