Onderzoek ‘Rond is gezond’

Healthy Building

Sponsors gezocht!
Wilt u bijdragen aan een mooier en gezonder Nederland?
Houdt u van architectuur?
Doe dan mee met het onderzoek ‘Rond is gezond’
Wij geloven in de gezondheid van gebouwen. Van ronde gebouwen om precies te zijn. Ronde gebouwen hebben een positieve invloed op ons psychofysische gezondheid. Mensen die in een organische architectuur leven of werken hebben meer energie, worden rustiger, productiever, creatiever, gezonder en gelukkiger.
Aleksandra komt graag in contact met organisaties en bedrijven die hier ook in geloven. Die samen met haar dit avontuur willen aangaan. 
Voor meer informatie en een uitgebreid sponsorpakket, bel Aleksandra.

Rond is Gezond!

......................................................................................................................................................................

Sponsors wanted!
Do you want to contribute to a nicer and healthier Netherlands?
Do you like architecture?
Then join the research 'Healthy Round'
We believe in the health of buildings. From ROUND buildings to be precise. Round buildings have a positive influence on our psycho-physical health. People who live or work in an organic architecture have more energy, become calmer, more productive, more creative, healthier and happier.
Aleksandra likes to get in touch with organizations and companies that also believe in this. Who want to enter into this adventure with her?
For more information and an extensive sponsor package, call Aleksandra.

Healthy Round!

date article