Lezingen van Aleksandra Suchowska: Rond is Gezond. Architectuur van de toekomst