21 november 2016 > DEBAT: De Architectuur van de toekomst. Rond is Gezond!

Debat

Georganiseerd door: Aleksandra Suchowska, CEO OLA Architecten

‘Mensen blij en gelukkiger maken’. Architectuur debat Rond=Gezond, inspirerend en concreet samenwerken aan een nieuwe leef-, woon- en werkomgeving

De deelnemers aan het debat, bestond uit een mix van prominente professionals uit de architectuur, bouwwereld, overheid en technische universiteiten.
De Rond=Gezond presentatie werkte inspirerend en kreeg veel bijval met opbouwende reacties. Conclusie, rechthoekige bouwmethodieken en bouwproces zijn een traditioneel en efficiënt bouwproces. Rond bouwen vormt door de hoge kosten nog een barrière, maar er zijn wel al prachtige voorbeelden in architectuur all over the world te zien en zullen in toenemende in de toekomst ontwikkeld worden. Vooral zien we door de invloed van de digitalisering en ontwikkeling van de technologie in 3D printen nu al meer flexibiliteit en betaalbare mogelijkheden ontstaan. De vrijheid voor ontwerp en realisatie van Rond=Gezond ontwerpen en in een mix met rechtlijnige architectuur heeft de toekomst.

“Robert Winkel van MEI architecten Rotterdam: We zitten in een transitie tussen oude en nieuwe tijden. We bouwen vierkant omdat het zo efficiënt is, maar hoe gaan we nu verder? Als het vervolg onderzoek ons laat zien dat Rond Gezond is, gaan we rond bouwen. Mensen blij en gelukkig maken, ik ben niet getrouwd aan vorm. Het bouwsysteem maakt het ons moeilijk om ronde vormen te bouwen. Het voortgaand onderzoek zal mede een aanleiding moeten geven voor het ontwikkelen van een meer geïntegreerde organisch functionele architectuur in stadslandschappen vanuit het streven naar harmonie tussen mens en zijn wensen naar een blij en gelukkig makende architectuur en omgeving.”

“Wessel van Beerendonk van RAP, Architect & 3D printer specialist: Het gaat nu om geïnspireerde opdrachtgevers. Door de vrijheid en creativiteit in 3D vormgeving en de nieuwe mogelijkheden in 3D printen beschikken we over meer flexibiliteit in het creëren van zowel individueel wenselijke als harmonieuze architectuur vanuit de mens in relatie tot een natuurlijke evolutionaire omgeving.
Het lopend onderzoek en de onderbouwing voor het motto ‘Rond is Gezond’, vormt de uitdaging naar de nieuwe architectuur en toekomstige ontwikkelingen op dit gebied.“

“Thomas van Rompay, Psycholoog, Assistent Professor aan de Universiteit Twente: Rond vraagt minder energie om er naar te kijken. Fundamenteel geeft het geen visuele vertraging dus werkt het beter. Scherpe vormen staan fundamenteel voor conflict.”

“Cristina Koetsier, van Sportseat, Onderneemster en Psychomotorisch therapeut: Bij rechte vormen zien we in observaties een instinctieve reactie: dit is van mij en dat is van jou, dus scheidingslijnen. Kinderen die in ronde vormen zaten werden blij en rustig.”

“Ger van Beek, Van Beek Communicatie, Editor Randstadnieuws: Sprookjes bestaan niet, maar de presentatie van Aleksandra Suchowska, de bezielende visionair van OLA Architecten is een magische leidraad naar natuurlijke gedroomde zacht stralende oervormen in een nieuwe architectuur. Intuïtieve creaties, volledig in harmonie met onze DNA, ergonomie en ecologie. De mens staat hierin volledig centraal met zijn natuurlijke behoefte aan warmte, balans en zijn beleving in wonen, werken en leefomgeving.

“Rond is gezond’ creëert een duurzame harmonieuze toekomst. 
Aleksandra Suchowska, CEO OLA architecten: Geïnspireerde ontwerpen komen bij mij direct voort uit mijn bewustzijn en gevoelens voor harmonie tussen mens en natuur. Het verder op te zetten onderzoek zal vervolgens moeten aantonen in hoeverre onze gevoelens en de verhoudingen vanuit onze DNA van invloed zijn. Het is de uitdaging om op de antwoorden vanuit het diepere onderzoek te komen tot normeringen en waardebepalingen die het kader kunnen vormen voor het ontwikkelen van de nieuwe architectuur en duurzame ecologische functionaliteit.”

Aanleidingen voor het debat en vervolg onderzoek
Wereldwijde neuro anatomische onderzoeken laten ons zien dat als wij naar een vierkant object kijken, de Amygdala wordt geactiveerd en verantwoordelijk is voor het gevoelens van: ANGST en NERVEUSITEIT. Als wij naar afgeronde objecten kijken wordt een andere deel van ons brein geactiveerd: de Anterior Cingulate Cortex en dat sterk verantwoordelijk is voor het gevoel van BELONING. Er zijn veel feiten die de organische architectuur op een langere termijn aantrekkelijker maken. Onder andere door: veiligheid; geen koudebrug; natuurlijke warme en koude lucht circulatie; duurzame constructie, sterk genoeg om aardbevingen te weerstaan; binnenruimte gemakkelijk schoon te maken; schoonheid.

Nu komt de vraag: zijn de kosten hoger? Met de traditionele bouwtechniek wel. Nieuwste technologieën zoals 3D beton printer versnellen het bouwproces tot 70% waardoor het betaalbaar voor iedereen wordt. Over maximaal 5 tot 10 jaar zijn wij in staat om het proces op te schalen en breed te realiseren.

Wij geloven in de energieke en HELENDE kracht van de ORGANISCHE en evolutionaire architectuur.
Daarom is er een concreet wetenschapp

date article