2016 Lezingen van Aleksandra Suchowska: Rond is Gezond. Architectuur van de toekomst

Lezing

2016
Dit jaar geef ik in de hele Nederland meer dan 20 lezingen "Rond is Gezond. Architectuur van de Toekomst" over de positieve invloed van ronde vormen in architectuur op ons psycho-fysische gezondheid. Mensen die in een organische architectuur leven of werken krijgen hierdoor meer energie, ze worden rustiger, gezonder, productiever, creatiever en gelukkiger. Ik vertel ook over het bestaand wetenschappelijk onderzoek die ik heb gedaan. Ik geef inzicht in hoe het brein reageert op vormen. Het wordt duidelijk waarom de architectuur van de toekomst organisch is en waarom het zo beter is voor alle mensen. Ronde vormen zijn ook vanzelf duurzaam.

date article