OLA Architecten heeft respect voor de historie van de architectuur.
Wij beschikken over de kennis, kunde en ervaring voor nieuwbouw, renovatie, verbouw, aanbouw en uitbreiding. Wij beseffen dat wij verantwoordelijk zijn voor de sociale en economische functionaliteit van de realisatie.

Deze tijd biedt ons om met de nieuwe technologieën in harmonie met mens en natuur optimaal vorm te geven.

OLA Architecten denkt en werkt ook pragmatisch als het gaat om functionele oplossingen. Ook zijn wij bekend om met systeembouw snel en efficiënt te komen voor de woning- en utiliteitsbouw.

Wij werken samen met 3D print specialisten en kunnen des gewenst, deze nieuwe technieken toepassen wat tot unieke vormen kan voort brengen.


OLA Architecten
Rond is Gezond!

  

 

 

 

© 2010-2016 OLA architecten